ADRIA A
Razvoj dostopnosti
za oživitev jadranskega zaledja

Aktualno

Dogodki

21. april 2015

Srednjeevropska pobuda, mednarodni forum, ki združuje 18 srednje- in vzhodnoevropskih držav in vodilni partner projekta ADRIA A, je v sodelovanju…

Preberi vse

23. oktober 2014

Zaključna konferenca projekta v Trstu – ODPRTA JAVNOSTI

Preberi vse

16. september 2014

Zadnja seja Foruma čezmejnega območja-ODPRTA JAVNOSTI

Preberi vse

Razvoj dostopnosti za oživitev jadranskega zaledja

Namen projekta ADRIA A, sofinanciranega v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, je prispevati k reorganizaciji dostopnosti čezmejnega območja z oblikovanjem italijansko-slovenskega celovitega transportnega sistema lahke železnice.

Izvršni sekretariat Srednjeevropske pobude je vodilni partner zelo obširnega partnerstva, ki zaobjema 27 partnerjev, med katerimi so Odborništvo za promet dežele Furlanije – Julijske krajine, italijansko ministrstvo za promet in infrastrukture, slovensko ministrstvo za infrastrukturo in prostor, dežela Veneto in italijansko ministrstvo za promet. Prvič sodelujejo pri projektu tri najpomembnejša letališča na tem območju, to so letališče Marco Polo v Benetkah, letališče Furlanije – Julijske krajine in Aerodrom Ljubljana ter tržaško in koprsko pristanišče.

Štiri obmorska mesta so želela pristopiti k projektu, kar ponazarja pomembnost območja severnega Jadrana, in sicer: Občina Benetke, Mestna Občina Koper, Občina Tržič in Občina Trst. V partnerstvu so vključena najvažnejša obmejna mesta, Občina Gorica, Mestna Občina Nova Gorica, Občina Sežana, Občina Divača in Pokrajina Trst. Znanstveni doprinos projektu bodo nudile štiri univerze, specializirane v mednarodnem gospodarskem sodelovanju in sodelovanju v sektorju transporta. To so: Univerza v Trstu, Venice International University, Univerza v Ljubljani in Univerza v Ferrari. Izredno važno je sodelovanje pri projektu s strani ustanov Informest in Ezit. Skupni cilj projekta je doseganje ustrezne kritične mase, ki bo omogočila večjo konkurenčnost območja projekta in razvoj učinkovitega, integriranega ter trajnostnega prometnega sistema. V ta namen projekt ADRIA A predvideva projektiranje manjkajočih povezav na železniškem infrastrukturnem omrežju obeh držav. To bo pripomoglo k realizaciji skupnih prevoznih storitev na celotnem območju. Drugi pomembni cilj projekta je priprava načrta aktivnosti za ustanovitev EZTS (Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje) med Italijo in Slovenijo, ki bo nudilo pomembno pravno podlago za bodoče sodelovanje na področju skupnega prostorskega načrtovanja in transporta tudi po zaključku projekta. Projekt predvideva uresničitev učinkovite integracije transportnih sistemov – železnic, javnega lokalnega transporta, intermodalnosti med železniškim in letalskim prometom ter med letalskim in pomorskim prometom – na italijanskem ter slovenskem območju, vključenem v projekt. Aktivnosti projekta ADRIA A ciljajo na krepitev povezav med mesti preko izdelave celovitega modela železniških storitev. Predvidene so predhodne študije manjkajočih povezav med slovenskim in italijanskim infrastrukturnim omrežjem. Izdelan bo predlog ukrepov za železniško progo Gorica-Nova Gorica-Vrtojba, idejni projekt za progo Trst-Koper ter predlog ukrepov za elektrifikacijo proge Nova Gorica-Sežana.

Izvedena bo popolna analiza obstoječe železniške proge za določitev manjkajočih povezav in ozkih grl, na podlagi katerih bodo izdelani predlogi za izboljšanje sedanjega železniškega omrežja in posledično učinkovitejšo uporabo prog. Čezmejno območje bo povezano v skupen sistem povezav med mesti tudi z osrednjem območjem dežele Veneto, ki ima velik mednarodni vpliv tako iz turističnega in kulturnega vidika kot zaradi njenih pomembnih proizvodnih centrov, naseljenih območij in prometnih virov.

Delovni sklopi projekta Adria A, ki vsebujejo predvidene rezultate projekta:
DS1: KOORDINACIJA IN UPRAVLJANJE PROJEKTA
DS2: MANJKAJOČE MULTIMODALNE POVEZAVE
DS3: PROMET IN TURIZEM
DS4: ANALIZA POVPRAŠEVANJA PO POTNIŠKEM PROMETU
DS5: TRAJNI FORUM ZA OBMOČJE LAHKE ŽELEZNICE
DS6: CELOVIT TRANSPORTNI MODEL
DS7: EKONOMSKO-FINANČNA ANALIZA IN VREDNOTENJE POSEGOV
DS8: KOMUNIKACIJA IN DISEMINACIJA

Projekt traja 58 mesecev – od 1. januarja 2010 do 31. oktobra 2014.